„Být sedmdesát let mlád je mnohem příjemnější, než být čtyřicet let stár…“ — Oliver Wendell Holmes

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

 

Společnost RAMONA senior o.p.s. nabízí terénní sociální služby osobní asistence, podle individuálních potřeb svých klientů.

 

OSOBNÍ ASISTENCE ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

POSLÁNÍ

Posláním terénní sociální služby osobní asistence společnosti RAMONA senior o.p.s. je poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život.  

 

CÍL

  •   udržet uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí
  •   poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatele
  •   překonat nebezpečí sociálního vyloučení

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Výše uvedená služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům (osoby se zdravotním postižením ve věkové kategorii dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

 

CENÍK PLATNÝ OD 01.01.2024

 

KONTAKTY

 

RAMONA senior o.p.s.

Se sídlem: Havířov, Šumbark, Smrková 561/16, 736 01 Havířov
Den vzniku: 25. ledna 2014 zápisem do obchodního rejstříku obecně prospěšných společností, O 1270 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 025 12 998

 

mail: info@seniorkarvina.cz

Ing. Lada Virostková

tel. 604 217 521

 

Ing. Šárka Prudká, Ph.D.

tel. 731 346 390

 


Pravidla poskytování osobní asistence (ke stažení zde)

Žádost o poskytování osobní asistence (ke stažení zde)

GDPR (ke stažení zde)


 

Můžete-li,  podpořte naši činnost  terénní sociální služby osobní asistence finančním darem na číslo účtu

115-5441870207/0100, variabilní symbol 369.

Přispějete tímto na zkvalitnění poskytovaných služeb a rozvoj volnočasových aktivit seniorů a zdravotně postižených osob. Naší snahou je zpříjemnit klientům každodenní život, zamezit jejich izolaci a pocitu osamění. Lépe si tak udrží soběstačnost a setrvají co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, budou v každodenním kontaktu se svými sousedy či přáteli a aktivně se začlení do komunitního života.

Děkujeme za jakýkoli příspěvek.