„Být sedmdesát let mlád je mnohem příjemnější, než být čtyřicet let stár…“ — Oliver Wendell Holmes

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

 

NAŠE SLUŽBY (kliknout pro stažení)


Společnost RAMONA senior o.p.s. nabízí v areálu bydlení pro seniory terénní sociální služby osobní asistence,podle individuálních potřeb nájemníků.

Osobní asistence zahrnuje tyto činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

 

Můžete-li,  podpořte naši činnost  terénní sociální služby osobní asistence finančním darem na číslo účtu

115-5441870207/0100, variabilní symbol 369.

Přispějete tímto na zkvalitnění poskytovaných služeb a rozvoj volnočasových aktivit seniorů a zdravotně postižených osob. Naší snahou je zpříjemnit klientům každodenní život, zamezit jejich izolaci a pocitu osamění. Lépe si tak udrží soběstačnost a setrvají co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, budou v každodenním kontaktu se svými sousedy či přáteli a aktivně se začlení do komunitního života.

Děkujeme za jakýkoli příspěvek.